""
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Uppsala Allmänna Konståkningsklubb

Kallelse till UAKK årsmöte 2023
2023-05-02 12:30

Datum och tid: Onsdag 2023-05-24 kl 18:00

Plats: IFU Arena, konferenslokal


Föranmälan till årsmötet krävs, vänligen meddela deltagande till styrelse.uakk@gmail.com senast 21/5. 

Välkomna!

Valberedningens förslag presenteras två veckor före årsmötet. Övriga årsmötesdokument presenteras en vecka före årsmötet. Dokumenten publiceras för föreningens medlemmar på hemsidan under ”UAKK Hem/Om klubben/Medlemsdokument” (inloggning krävs).

 

Support SportAdmin - hur du loggar in som medlem >>

 

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  a) Förslag till stadgeändring gällande 15§ Årsmöte – Tidpunkt, kallelse.
  b) Övriga förslag och motioner.
 12. Val för säsongen 2023/2024.
  a) föreningens ordförande för en tid av ​ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ​två år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ​ett år;
  d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 13. Övriga frågor.

Nyhetsarkiv
Uppstartsläger 20232023-07-11 21:38
Testordning 20 april 2023-04-18 13:18
UAKK Sommarläger 20232023-02-13 21:53
Test tisdag 17 januari2023-01-10 18:07
Skridskodisco 6 januari2022-12-20 16:22
Vår nya hemsida2022-12-11 19:50
Istappen 20232022-12-05 21:43
2022-11-15 11:20
2022-11-14 11:00