""
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Uppsala Allmänna Konståkningsklubb

Föräldrar/vårdnadshavare - vi behöver er hjälp för att driva och utveckla vår klubb

Tillsammans är vi UAKK!

 

UAKK är en ideell förening som bygger på medlemmarnas aktiva deltagande för att säkerställa klubbens verksamhet och framtida utveckling. Arbetsgrupperna är ett sätt att fördela arbetet inom föreningen, för att säkerställa verksamheten och dess utveckling samt för att fördela arbetet så rättvist som möjligt mellan medlemmarna. Grupperna medverkar också till en ökad kännedom om föreningen och dess verksamhet samt inkluderar familjerna i den fina verksamhet som föreningen utövar.

 

Arbetsgrupperna och arbetet inom dessa kan komma att förändras för att passa det behov föreningen har. Respektive grupp har en styrelserepresentant som ansvarar för att förmedla frågor mellan arbetsgruppen och styrelsen.

 

Beskrivningarna nedan syftar till att övergripande förklara de arbetsuppgifter som ligger inom respektive grupp. Varje familj (och åkare som är över 18 år) har möjlighet att välja arbetsgrupp. Grupperna ansvarar främst för att genomdriva olika aktiviteter inom föreningen, men föräldrars/vårdnadshavares medverkan behövs alltid vid tävlingar, shower etc. oavsett vilken grupp man tillhör. 

 

I början av säsongen skickas ett informationsmail ut för anmälan till de olika arbetsgrupperna.

 

Vår fina klubb blir det vi gör den till! 

Let´s do this!

 

Tävlingsgruppen

Denna grupp hjälps åt att genomföra och planera klubbens tävlingar. Om det är första gången du är med i tävlingsgruppen så finns stöd och vägledning från våra duktiga Tävlingsledare. Vanligtvis har vi en Klubbtävling på hösten och en Stjärntävling på våren. Utbildning ingår för alla i denna grupp.

 

 

Eventgruppen

I den här gruppen hjälps vi åt att planera och stötta tränare, barn och föräldrar vid våra olika event. Du kommer att kunna välja ett event där du kan tänka dig att hjälpa till lite extra vid planering och genomförande. Exempel på events under säsongen: Prova på tillfälle, Skridskodisco, Julshow, Vårshow.

 

 

Cafégruppen

Gruppen ansvarar för att planera, göra inköp, ställa i ordning så att vi har ett café som uppskattas av våra besökare samt bemanna vårt café vid de olika tävlingar och evenemang som vi har.

 

 

Entrégruppen

Gruppen förbereder, arrangerar och bemannar entrén vid shower och tävlingar. I uppdraget ingår också att köpa in blommor till försäljning vid tävlingar samt att ställa i ordning en ”kiss and cry”- hörna vid tävlingar.

 

 

Material- och Arenagruppen

Gruppen genomför praktiskt arbete med förvaring, nycklar och materialvård av klubbens utrustning. Gruppen organiserar skridskobytardagar. Ansvar för de sjukväskor etc. som finns i ishallarna. 

 

 

Skridskoskolegruppen

Gruppen arbetar med rekrytering av nya åkare till UAKK. Under event och vid uppstart av skridskoskolan så medverkar gruppen genom att hälsa nya medlemmar välkomna till klubben och informerar om klubbens verksamhet. Gruppen stöttar även tränarna kring viss administration kring skridskoskolan vid behov.

 

 

Lägergruppen

I den här gruppen planeras, genomförs och utvecklas klubbens egna läger. Det omfattar planering gällande inbjudningar, bemanning av tränare/lägerungdomar, bespisning, logi, schemaläggning samt att säkerställa föräldramedverkan. Utveckling av befintliga och nya läger inom klubbens regi ligger också i gruppens ansvar. 

 

 

Försäljningsgruppen

Under året anordnas ett antal försäljningskampanjer för Klubbkort, Newbody etc. Gruppen ansvarar för att planera och genomdriva dessa tillfällen samt vidareutveckla försäljningsverksamheten inom klubben. Gruppen ansvarar för lotterier vid jul- och vårshow/våruppvisning.

 

 

Marknadsföringsgruppen 

Arbetar för att bygga varumärket UAKK samt marknadsföra konståkning som idrott. Marknadsföra våra evenemang, göra affischer, skriva text till hemsidan. Gruppen jobbar även med att hitta samarbeten med företag och organisationer för att utveckla erbjudanden som gynnar båda parter. Gruppen ansvarar även för klubbens sociala medier.

 

 

Poolgruppen

Enklare ospecificerade sysslor i samband med tävlingar och shower. Vid behov kan arbetspass utföras vid andra tillfällen också.

 

 

Övriga arbetsgrupper i UAKK

 

ADMIN-gruppen

Gruppens uppgifter är att sköta stora delar av föreningens administrativa uppgifter såsom föreningsadministration mot olika intressenter, upprätthålla medlemsregister, administrera grupper, licenser osv för våra åkare och tränare. 
Ej valbar, vid intresse kontakta styrelsen: styrelse.uakk@gmail.com  

 

 

Valberedningen

Valberedningen består vanligtvis av föreningens tidigare styrelsemedlemmar. Valberedningens arbete är dels att säkerställa nya medlemmar till styrelsen. Valberedningen jobbar aktivt under hela säsongen vid behov att bemanna styrelsen samt sköter den fortlöpande rekryteringen av ersättare och reserver. 
Ej valbar, val sker vid årsmöte.

 

 

Ekonomigruppen

Gruppen ansvarar för all administration som rör föreningens ekonomi. Mycket av gruppens arbete såsom framtagande av budget, årshandlingar, revision sker i tätt samråd med styrelsen. Gruppen ansvarar för fakturering av tränings- och tävlingsavgifter, utbetalning av löner samt föreningens övriga ekonomiska ärenden. 
Ej valbar, val sker vid årsmöte. 

 

 

Styrelsegruppen

Styrelsen har det formella ansvaret för föreningens verksamhet. Gruppen har arbetsgivaransvar för våra anställda tränare. Styrelsen arbetar för att säkra föreningens ekonomi och utveckling av föreningens verksamhet. 
Ej valbar, val sker vid årsmöte.